Embolica que fa fort: Els “multi word verbs”.

Des de fa setmanes que us escric els posts sobre aspectes de la llengua anglesa que la poden fer semblar molt més difícil i indòmita del que en realitat és. Avui m’agradaria parlar del tema dels “multi word verbs” que són els verbs multi paraules i que porten de cap (per no mencionar una altra part del cos humà) a la majoria dels meus estudiants.

Un “multi word verb” és un verb acompanyat d’una o dues partícules que poden ser una preposició o una adverbi i que forma una única unitat de significat igual que el “phrasal verb” que és un verb seguit d’una partícula que pot també anar acompanyada d’una preposició. Repeteixo que aquests “multi word verbs” o “phrasal verbs” formen una sola unitat de significat. Per fer ballar el cap dels que ensenyem aquesta magnífica llengua, d’un temps ençà ha sorgit la denominació de “multi word verbs” en comptes de “phrasal verbs” i si es cerca la definició d’aquests tipus de verb resulta que es considera un “phrasal verb” aquell que va acompanyat d’un altre element el sentit del qual difereix molt del verb original. Per a mi un exemple clar de phrasal verb seria “to take after” que vol dir assemblar-se a algú. Tot i saber el significat de “take” que seria agafar o prendre i “after” que vol dir després, és un xic difícil deduir que “take after” vol dir assemblar-se a algú. Altres “phrasal verbs” podrien ser per exemple “work out” com en “I can’t work out who can have stolen the money” que vol dir “no puc arribar a la conclusió o trobar la solució de qui ha pogut robar els diners. Quan els meus alumnes es trobem amb el verb “work out” sempre pensen que vol dir “treballar fora” com cadascuna de les parts sembla indicar. Un tercer exemple d’aquest tipus de verbs seria “make up for” com en la frase “I can’t make up for the lost time” que equivaldria a no puc compensar el temps perdut.

La nova denominació de “multi word verb” és una categoria que n’abasta tres, la dels “phrasal verbs”, la dels “prepositional verbs” i la dels “phrasal-prepostional verbs”.

Els “prepositional verbs” sempre porten un objecte que apareix després de la preposició. Aquest objecte pot ser un substantiu, un pronom o un verb en la seva forma -ing. Exemples d’aquest tipus de verb podrien ser “someone broke into her room” i aquí el “break into” equival a entrar per la força o bé “work for” com en “I work for a school” treballo per una escola.

Quan un verb va seguit de tres partícules s’anomena “phrasal-prepositional verb”. Exemples d’aquests podrien ser “put up with” que té el sentit d’aguantar o tolerar com en “I can’t put up with people with bad manners”, no tolero la gent mal educada. O el que seria gairebé el contrari “get on with” com en la frase “I get on very well with my new neighbours”, em porto molt bé amb els meus nous veïns.

La llista de “multi word verbs” és prou llarga però els podríem classificar segons si són transitius i porten un objecte directe o no. Un exemple de “multi word verb” intransitiu és “go on” en el sentit de continuar o seguir com en “the party went on till 3:00 am.”, la festa va seguir fins les tres de la matinada. A la vegada els “multi words” transitius es poden classificar en separables o no separables. Què vull dir amb això? Doncs per exemple que si agafem un verb com “draw up” que es fa servir per denotar el fet d’enllestir un document oficial, doncs llavors resulta que la preposició “up” la podem posar després del verb o després de l’objecte directe. Tan puc dir en anglès “ I will draw up a contract” o bé “I will draw a contract up”. S’ha de tenir en compte que en els casos dels “multi word verbs” separables, si substituïm l’objecte directe pel respectiu pronom, llavors és gramaticalment normatiu posar el pronom entre el verb i la preposició. Així doncs la frase anterior, si substituïm “contracte” per it, forçosament hauria de ser “I will draw it up”. Aquest “multi word verb” és un “phrasal verb” perquè dintre d’aquesta categoria hi entren els que permeten que l’objecte es posi entre el verb i la preposició. En canvi en el cas dels “prepositional verbs” el verb i la preposició van abans del complement.

Un altre exemple de “multi word” inseparable seria  el “look for” que és buscar. Només podem dir “I am looking for a job” i no seria correcte dir “*I am looking a job for”. Aquest és doncs un “prepositional verb”.

Els “multi word verbs” de tres partícules serien per exemple “look forward to” que podríem traduir com estar esperant amb ganes quelcom. Aquest tipus de “multi word verb” s’anomena “phrasal prepositional verb”. Un altre exemple d’aquest tipus seria  “to put something down to something” que es difícil de traduir però vindria a ser atribuir quelcom a una altra cosa. Per exemple si jo dic que “I put his success down to hard work” això voldria dir  vindria “atribueixo el seu èxit a treballar dur”.

Entre els meus “multi word verbs” preferits estan el “drop in” que traduiria com “deixar-se caure” o visitar algun lloc, el “look up to” mirar cap amunt o respectar, “stand by” que tots coneixem de la cançó “stand by me” que vol dir recolzar, i “get round to doing something” que vol dir trobar finalment el temps de fer quelcom. Aquest darrer el trobo tan útil que em sembla una pèrdua significativa no poder expressar el mateix en català. És com el verb “procrastinate” del llatí i que es fa servir en anglès sovint.  Vol dir ajornar una decisió o tasca que ens cal fer i és tan profitós que en castellà ja s’ha començat a fer servir “procrastinar” seguint la tendència de la llengua anglesa que l’utilitza molt.

Els precursors dels “multi verb forms” són els verbs separables alemanys que mortifiquen als meus estudiants perquè la preposició només va unida al verb en infinitiu però quan es conjuguen la preposició va al final. Un exemple seria el verb “aufstehen” que en anglès també consisteix en verb i preposició “get up”. M’he d’aixecar d’hora en alemany seria “Ich muss früh aufstehen”. Però m’aixeco d’hora cada dia seria “Ich stehe jeden Tag früh auf”. Com podeu comprovar la preposició “auf” equivalent al “up” apareix en posició final com en els “multi word verbs” separables. Per sort però l’anglès ha simplificat la gramàtica  de manera que un “multi word verb” no porti tots els complements entre el verb i la preposició. En anglès direm “ I’ll draw the contract up tomorrow at 6:00” or “I will draw up the contract tomorrow at 6:00” però l’estructura dels verbs separables alemanys, si s’hagués mantingut en anglès faria que la mateixa frase hagués de ser “I will draw the contract tomorrow at 6:00 up”. Sortosament l’anglès va simplificar, com repeteixo en els meus posts, la gramàtica per fer-la més assequible a tots encara que de vegades no us ho sembli.

Per acabar vull esmentar que si bé els lingüistes tendeixen a embolicar la troca amb subdivisions i categories que després només nosaltres mateixos emprem, el terme de “multi word verb” ha engolit en un sol sac els verbs preposicionals, els “phrasal verbs” i els “prepositional phrasal verbs” sense que de vegades calgui fer que l’alumne aprengui noms inútils. El que sí és necessari és que entengui i pugui fer servir aquests verbs tan comuns que de vegades tenen un equivalent que sona moltíssim menys col·loquial. Per exemple “blow up” seria “explote” o “make up for” seria “compensate”.

Per avui ja n’hi ha prou. Bona setmana a tots!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s